پارچه اداری پرسنلی پارچه مانتویی فیونا
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 60 یاردی مانتویی اداری