پارچه پیراهنی مدارسی پیراهن لباس مدرسه
قیمت عمده فروشی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۴۰ متری

پارچه پارچه ترگال مدارسی روپوش
قیمت عمده فروشی متری ۷۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 40 متری روپوش مدارسی رنگ روشن ۷۵۰۰۰تومن رنگ تیره ۸۳۰۰۰ تومن