پارچه ساتن LX مجلسی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی فروش بصورت سری رنگبندی و انتخابی