پارچه پیراهنی مدارسی پیراهن لباس مدرسه
قیمت عمده فروشی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۴۰ متری