پارچه ساتن LX مجلسی
قیمت عمده فروشی یاردی ۹۰۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی فروش بصورت سری رنگبندی و انتخابی

پارچه پارچه ساتن ساتن کش
قیمت عمده فروشی یاردی ۷۰۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 30 یاردی

پارچه پارچه ساتن
قیمت عمده فروشی یاردی ۲۷۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 50 یاردی

پارچه پارچه ساتن ساتن آمریکایی
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

عرض 150 طاقه 25 یاردی ، ساتن آمریکایی چینی60000 تومن تایوان 87000تومن