پارچه آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

پارچه آنگورا آنغوره پاییزی پالتویی
قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی