متقال ضخیم
متقال ضخیم

کد: 1102

توضیحات: عرض 150 340 گرمی طاقه 30 متری

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

موجود