متقال تشکی
متقال تشکی

کد: 1100

توضیحات: عرض 2 متر 320 گرم طاقه 30 متری

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

موجود