متقال لحافی
متقال لحافی

کد: 1099

توضیحات: عرض 2 متر 240 گرم طاقه30 متری

قیمت عمده فروشی: متری ۱۰,۵۰۰ ریال

موجود