نخی عرض150
نخی عرض150

کد: 1081

توضیحات: عرض150 طاقه 40 متری

قیمت عمده فروشی: متری ۰ ریال

موجود