نخی ایرانی عرض۱۳۰
نخی ایرانی عرض۱۳۰

کد: 1080

توضیحات: عرض۱۳۰ طاقه 40 متری

قیمت عمده فروشی: متری ۱۶۵,۰۰۰ ریال

موجود