نخی ایرانی عرض90
نخی ایرانی عرض90

کد: 1079

توضیحات: عرض 90 طاقه 40 متری

قیمت عمده فروشی: متری ۱۲,۵۰۰ ریال

موجود