ملحفه ترک
ملحفه ترک

کد: 1065

توضیحات: عرض 2.50 طاقه 40 متری ست زیر و رو

قیمت عمده فروشی: متری ۳۱۵,۰۰۰ ریال

موجود