ملحفه خارجی
ملحفه خارجی

کد: 1064

توضیحات: عرض 2.40 طاقه 60 متری

قیمت عمده فروشی: متری ۱۹۰,۰۰۰ ریال

موجود