راهنمای سفارش پارچه

در صفحه اصلی سایت لیست انواع پارچه ها وجود دارد که با انتخاب آنها طرح ها و رنگ های مختلف به شما نمایش داده می شود. پس از مشاهده و انتخاب پارچه مورد نظر شما میتوانید از طریق تماس تلفنی سفارش خود را به ما اعلام نمایید. سفارشاتی که از ساعت 17 به بعد ثبت شود اول وقت روز کاری بعدی رسیدگی می شود.

به دلیل محاسبه دقیق، طاقه های پارچه برای یارد گیری ارسال میشوند. پس از پایان اندازی گیری با شما تماس گرفته خواهد شد و مقدار دقیق فاکتور و مبلغ نهایی به شما اعلام میشود

پس از پرداخت وجه فاکتور, پارچه ها به سرعت عدل بندی شده و تحویل باربری می گردد تا کمتر از 48 ساعت به دست شما برسند. سفارشات استان های تهران و البرز در همان روز تحویل می شود.